Test dig selv

"Jesus Kristus døde for vore synder, blev begravet, og opstod på den tredje dag"

Her er en lille IQ-test

“Ved højlys dag kommer en taxichauffør den forkerte vej ned ad en ensrettet gade. To politibetjente ser ham gøre det, men de reagerer ikke.
Hvorfor ikke?


Tænk spørgsmålet grundigt igennem – og se så svaret nederst på denne side, inden du læser videre.


Tag en ‘åndelig IQ-test’

1)    Findes Gud?

2)    Går Gud op i ‘rigtigt og forkert’?

3)    Er Guds standarder de samme som vores?

4)    Findes der et Helvede?

5)    Kan du undgå Helvede ved at leve et godt liv?

1)  Findes Gud?
Ja. Alternativet er at tro, at alt blev skabt ud af ingenting. “Big Bang”-teorien fortæller, at ingenting eksploderede for længe, længe siden, og ud af ingenting opstod alting. Det er en videnskabelig umulighed! Se f.eks. denne video “Evolution vs kreationisme”.

Et maleri maler f.eks. ikke sig selv og et hus bygger ikke sig selv. Selvom du ser på et 600 år gammelt maleri, ved du godt, at det er skabt. Der er en maler, der har malet det, da det ikke kan have malet sig selv.

Der er en skaber bag alt. Intet kan skabe sig selv. Universet er skabt. Jorden er skabt. Mennesket er skabt. Alt hvad der er på jorden er skabt. Og det er Gud, der har skabt det; “I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden” (1. Mosebog 1:1).


3)  Er Guds standarder de samme som vores?
Nej. Mennesker ser kun på gerninger, men Gud ser også hvad du har I hjertet. Jesus sagde: “Den der ser med begær efter et andet menneske, har allerede været utro i sit hjerte (Matthæus 5:28).” Og “hvem end der hader sin broder er en morder (1. Johs. 3:15).” Guds standarder er langt, langt højere end menneskers.


2)  Går Gud op i ‘rigtigt og forkert’?
Ja. Hvis en kriminel går fri, bliver mennesker oprørte og forlanger retfærdighed. Er Gud mindre retfærdig end mennesker?


4)  Findes der et Helvede?
Ja. Bibelen advarer os igen og igen om, at der findes et frygteligt sted med evige pinsler, plager og smerte. Det er Guds fængsel for de, der overtræder hans love, og dermed er syndere i hans øjne. Bibelen kalder også dette fængsel for Helvede og nogle gange ‘Ildsøen’.


5)  Kan du undgå Helvede ved at leve et godt liv? 
Nej. Forestil dig, at en mand, der er kendt skyldig for mord, står foran dommeren i retten og beder om at gå fri, fordi han i “bund og grund er et godt menneske”. Han har nemlig både støttet velgørende formål, hjulpet rigtig mange ældre over gaden, støvsuget selv om det ikke var hans tur, aldrig mødt for sent på arbejde, altid betalt den skat han skulle, aldrig lavet sort arbejde, altid hilst pænt på folk osv. osv.

Kan en retfærdig dommer så bare lade ham slippe? Selvfølgelig ikke; manden er jo en morder. Dommeren skal ikke bedømme alt det gode, han har gjort, – men hans lovovertrædelse. Ingen gode gerninger kan ophæve hans forfærdelige forbrydelse.

På samme måde kan vi mennesker ikke få adgang til at være i Guds nærvær (Himmelen) gennem gode gerninger. Vi har fortjent Guds fængsel (Helvede) på grund af vores syndige gerninger. Tænk på Bibelens Ti Bud, som også kaldes Guds moralske lov: Har du f.eks. nogensinde i dit liv stjålet noget, begæret nogen seksuelt (der ikke er din ægtefælle), løjet for nogen eller misbrugt Guds navn?

Jesus betalte din gæld

Men Gud ønsker på INGEN måde, at du skal fortabes i et evigt fængsel i hans evige fravær. Bibelen fortæller derimod, at Gud er rig på nåde og barmhjertighed: Han sendte sin Søn for at lide og dø på korset for skyldige syndere. Syndere bryder Guds lov, men Jesus tog deres dødsdom på sig. Jesus døde, og genopstod tre dage efter. Bibelen siger: “Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Johannes 3:16). Jesus stod op fra de døde og besejrede døden. Han beviste derved, at Han er Gud – og derfor har magt over liv og død.

Flere end 500 hundrede mennesker så Jesus umiddelbart efter hans opstandelse. Der var øjenvidner (1.Korinther 15:3-8).

Øjenvidneberetningerne om opstandelsen er endda nedskrevet i andre øjenvidners levetid – disse ville således nemt kunne have råbt op og bestridt de nedskrevne beretninger.

Efter at Jesus 40 dage efter sin genopstandelse vendte tilbage til Himmelen (Kristi Himmelfartsdag) fortsatte Peter, Matthæus, Markus, Lukas, Johannes og mange, mange andre – heriblandt Paulus, der har skrevet omkring halvdelen af Det Nye Testamente – , med at forkynde evangeliet (dele de gode nyheder med andre). De var endda villige til at dø for deres tro, hvilket mange af dem kom til, – endda på voldsom vis.

Hvis Jesus ikke var genopstået, så ville disciplene have vidst det. Så ville de have vidst, at de var blevet bedraget og at alt hvad Jesus havde sagt var løgn.

Ingen mennesker vil dø for noget, de ved er en løgn.

Men at Apostlene alle var villige til at dø en frygtelig død (kun Johannes døde af alderdom), og aldrig fornægtede troen på Jesus Kristus, er i sig selv et fantastisk vidnesbyrd om, at de havde været vidner til Jesu Kristi opstandelse.

Jesus opfyldte alt, hvad der blev profeteret om den lovede Frelser (Messias) i Det Gamle Testamente i Bibelen – endda nedskrevet hundreder af år før hans fødsel: Jesus er Kristus. Læs om en sandsynlighedsberegning, der bekræfter dette.

Vejen til frelse

Der er intet nogen selv kan “gøre” for at blive frelst (dvs. opnå et evigt fællesskab med Gud). Den eneste måde, et menneske kan finde frelse på, er ved at acceptere Jesus Kristus som deres frelser. Det betyder simpelthen at tro på, at…


– Jeg er en synder, som fortjener Guds retfærdige dom (Romerne 3:23; Romerne 6:23)

– Jesus Kristus er Gud, og han kom til jorden som et menneske (Johannes 1:14)

– Jesus døde i mit sted for at betale for mine synder (Romerne 8:3-4; Hebræerne 10:14)

– Jesus opstod fra de døde, som han sagde, han ville gøre (Romerne 4:25; Markus 8:31)

– Jeg stoler på Jesu offer, og at intet andet, kan frelse mig (Efeserne 2:8-9; Johannes 3:5)

– Så godt jeg kan, vender jeg mig væk fra mine synder og sætter al min tro (tillid) til Jesus for at frelse mig. Vi frelses ved tro på Jesus alene, og når den tro er i os, så vil vi ud fra troen gøre op med al synd, så langt det er os muligt. (2. Korinther 7:10; Apostlenes Gerninger 16:31)


Det er dét!

Frelsen koster ikke noget, og det er faktisk så enkelt, at selv et barn vil kunne forstå det.

Enhver, der virkelig tror på ovenstående, er tilgivet, forandret indefra og ud (2. Korinther 5:17) og bestemt til himlen. Evangeliet er enkelt nok for enhver at forstå (Matthæus 18:13), men meget svært for mennesker at acceptere (Romerne 1:20-21). Evangeliets sandhed betyder, at vi ikke er perfekte. Vi har ikke total kontrol over vores liv (Salme 39:6). Vi kan ikke redde os selv. Vi har brug for noget “mere” end os selv for at rette op på tingene (1. Thessaloniker 4:8).

At blive kristen handler ikke om at være bedre end andre. Evangeliet er for dem, der indrømmer, at de er svage og har brug for at blive reddet (2. Korinther 12:9). Det er en hård sandhed, men alt, hvad vi lærer fra Bibelen, beviser denne sandhed. Hvert tema, der udforskes i Bibelen, peger mod dette evangeliske budskab om synd, forløsning og frelse gennem tro.

Det er den vigtigste beslutning, et menneske nogensinde kommer til at træffe: Accepterer jeg det, Gud tilbyder, eller vender jeg ryggen til Ham (Matthæus 7:13)?

Hvad vælger du (2. Korinther 6:2)?


Frelse og et evigt liv i Guds nærvær er en gratis gave. Men den kan som nævnt ikke fortjenes ved gode gerninger eller religiøse ritualer. Det er ved Guds NÅDE alene, at vi frelses til et evigt nærvær med ham.

Omvend dig – og stol på Jesus: Bed Gud om tilgivelse for dine synder og synd ikke mere, og tro på Jesus; forpligt dig helhjertet til at stole på Jesus – lige som du vil stole på en faldskærm, hvis du hopper ud fra et fly 5 km oppe i luften.


Læs bibelen dagligt. Det er dér, du lærer Gud at kende. Det er dér, du hører Hans ord. Gud vil aldrig svigte dig.

Svaret på spørgsmålet øverst:
Taxichaufføren er til fods, og overtræder derfor ikke færdselsloven.

Overtræder du nogle love? Hvad med Guds moralske lov; De Ti Bud?
Vend nu tilbage til toppen af siden og tag en ‘åndelige IQ-test’


LÆS BIBELEN
Bibelen er Guds ord. Det er gennem den, at Gud taler til os i dag. Lær Bibelen at kende. Udforsk den. Bibelen er ‘livets instruktionsbog’. Det er den vigtigste bog, der nogensinde er skrevet…