Hvad er omvendelse?

"Jesus Kristus døde for vore synder, blev begravet, og opstod på den tredje dag"

Hvad er omvendelse?

Omvendelse kommer fra det græske ord Metanoiya, hvilket ordret kan oversættes til “at skifte sind“, som betyder at ændre mening/forstand/adfærd.

Men en omvendelse alene er ikke vejen til frelse og et evigt liv i Guds nærvær!

Det ville svare til, at en bankrøver står foran dommeren i en retssal og siger “jeg fortryder, hvad jeg har gjort, og lover aldrig at gøre det igen”. Dertil vil en retfærdig dommer svare: “Selvfølgelig bør du fortryde dine handlinger og selvfølgelig skal du ikke røve en bank igen. Men dét gør dig ikke skyldfri for den forbrydelse du har begået. Den vil du blive straffet for.”

Det eneste bankrøveren kan gøre nu er, at sætte sin lid fuldt ud til dommerens nåde!

Forestil dig en mand, der f.eks. både er alkoholiker og løgner. Ham flyver vi ud på en øde ø langt ude på havet. Vi efterlader ham med mad og vand, og flyver væk igen. Han vil nu holde op med at være alkoholiker, da der ikke er alkohol på øen. Han vil også holde op med at lyve, da der ikke nogen andre tilstede, han kan lyve over for. Han holder med andre ord op med at synde. Men det er ikke det samme som, at han har omvendt sig. Hvorfor ikke? Fordi hans hjerte ikke har ændret sig. Dét kan kun Gud gøre. Alene ved at udvise nåde. Ved Guds nåde gives omvendelsen. Og når dét sker, så ved du det med det samme. Du vil ikke være i tvivl. Du har lige oplevet et personligt mirakel. Det er dét, som Bibelen kalder “at blive født på ny”.

”Jeg [Gud] giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud.” Ezekiel 36:26–27

Vi frelses altså ved omvendelse/ genfødsel/tro på Jesus. “Der bliver glæde i himlen over én synder, som omvender sig” (Lukas 15:7).

Er omvendelse noget Gud befaler, eller er det noget Han giver?
Gud “befaler alle mennesker overalt at omvende sig” og vende sig bort fra synd (Apostlenes Gerninger 17:30).

Men omvendelse er ret beset en gave fra Gud
I Apostlenes Gerninger 11:18 læser vi, at ” Så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet.” Og i 2. Timoteus 2:25 siger Paulus, at vi med mildhed skal irettesætte dem, der opponerer imod sandheden (evangeliet/de gode nyheder), i håbet om, at “Gud vil give dem omvendelse, så de kommer til erkendelse af sandheden.

Gud giver omvendelse. Så du kan bede Gud om at tilgive dig dine synder, at ændre dit hjerte og give dig omvendelsen.

Dette er evangeliets løfte
Gud vil give dig et nyt hjerte (Ezekiel 36:26–27). Oprigtig omvendelse inkluderer således et “skift af sind”, men det er meget mere end dét.

Når Gud giver omvendelsen ændres ikke bare vores sind, men ALT ved os ændres:  Vores hjerte ændres, vores ønsker ændres, vores hengivenhed ændres, vores verdensbillede ændres, vi elsker hvad Gud elsker, vi hader hvad Gud hader, vores interesser ændres, vores moralske standarder ændres, ja, vores liv ændres.

Disse ændringer skal derfor bære frugter; ”Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver” (Matthæus 3:8).
Andre mennesker vil opdage, at “der er sket noget med dig”. Frugten kommer som følge af en sand omvendelse. Du er et forandret menneske.


LÆS BIBELEN
Bibelen er Guds ord. Det er gennem den, at Gud taler til os i dag. Lær Bibelen at kende. Udforsk den. Bibelen er ‘livets instruktionsbog’. Det er den vigtigste bog, der nogensinde er skrevet…