Evangeliet (de gode nyheder)

"Jesus Kristus døde for vore synder, blev begravet, og opstod på den tredje dag"

Evangeliet

For virkeligt at kunne værdsætte gode nyheder, bliver man nødt til at holde dem op imod dårlige nyheder først.

Først de rigtig dårlige nyheder

De rigtig dårlige nyheder er, at du og jeg er syndere og at Guds vrede derfor hviler over os. Men det gælder ikke kun for dig og mig. For alle mennesker er syndere. Vi har alle sammen syndet imod Gud.

”Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke én eneste.” (Romerne 3:10-12).

Alle mennesker har syndet. Bibelen fortæller, at du ikke må lyve. Hver eneste af os har fortalt løgne. Du må ikke stjæle. Hvis du nogensinde har taget noget, der ikke tilhører dig, så er du en tyv. Du må ikke begå utugt og utroskab (have sex uden for ægteskab). Jesus siger, at den der ser på en kvinde med lyst, har allerede begået utroskab med hende i sit hjerte. Så hvis du nogensinde blot har kigget på et andet menneske med lyst og begær, så har du været utro. Du må ikke misbruge Guds navn i ord og handlinger. Har du nogensinde misbrugt Guds navn til f.eks. at udtrykke foragt for noget? Kan du huske ”Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn….” (Matthæus 6:9)? Gud lader ikke den være ustraffet, der misbruger Hans navn (2. Mosebog 20:7).

Vi har alle sammen brudt Guds love, hundredvis, hvis ikke tusindvis, af gange i løbet af vores liv.

Når vi bryder love her på jorden, så er der en konsekvens og en straf for at bryde dem. Det gælder endda så meget mere, når vi bryder Guds love.

Men fordi vi har syndet imod Gud, der er EVIG, så er straffen også EVIG. Hvis vi dør i vores synder, vil vi med rette og retfærdigt ende et meget virkeligt sted – Guds fængsel – som Bibelen kalder Helvede (eller Ildsøen), ”hvor ilden ikke slukkes” (Markus 9:48)

”Dér skal der være gråd og tænderskæren, når I ser Abraham og Isak og Jakob og alle profeterne i Guds rige, mens I selv kastes udenfor.” (Lukas 13:28)

Bibelen advarer igen og igen om, at mennesker i Helvede vil blive pint og plaget dag og nat i al evighed. Guds fulde vrede vil blive hældt ud over de uretfærdige og de ugudelige, de der ikke vil kendes ved ham – uendeligt.

Det er virkelig dårlige nyheder. Men det er ikke desto mindre, hvad vi alle sammen fortjener.
For ”syndens løn er død” (Romerne 6:23). Guds standarder er så meget højere end menneskers. Der er kun én straf for at bryde Guds love; og det er en dødsdom. Det lyder alvorligt, – og det er det så sandelig også.

Men der er faktisk flere dårlige nyheder:
Vi kan ikke redde os selv! Der er INTET, vi kan gøre for at redde os selv fra Guds retfærdige dom.

Vores handlinger gavner os intet. Profeten Esajas siger i Det Gamle Testamente ”al vor retfærdighed blev som snavset tøj.” (Esajas 64:5). Foran en hellig og absolut perfekt Gud er der INTET, vi kan gøre for at fortjene hans gunst. Der er intet, vi kan gøre for at komme i Himmelen og være i Guds nærvær i al evighed. Vi er syndere og fortjener Guds retfærdige vrede. Det er intet vi kan gøre af egen kraft. Det er virkelig, virkelig dårlige nyheder.

Men der er heldigvis også gode nyheder… Endda rigtig, rigtig gode nyheder:

De gode nyheder

Evangeliets gode nyheder er, at Gud er rig på nåde og barmhjertighed. Han elsker sin fornemste skabning (dig og mig) og ønsker at vi skal være sammen. Derfor har Han vist os en vej til at undgå hans retfærdige vrede. Gud ønsker nemlig ikke, at nogen mennesker skal gå fortabt. Ikke fordi du er god. Men fordi Han er god, og rig på nåde, kærlighed og barmhjertighed.

Gud sendte derfor sin søn, Jesus Kristus til denne verden, som Gud og som menneske. Jesus blev ikke skabt. Jesus er, – lige som Faderen og Helligånden -, evig: Han var, Han er, og Han vil altid være.

Jesus kom til verden som Gud i menneskelig skikkelse. Her på jorden levede Han et fuldkomment og syndfrit liv. Han brød ingen af Guds love. Han ofrede frivillig sit liv på korset. Hans liv blev ikke taget. Han gav det. Han gav sit fuldkomne liv, som et fuldkomment offer, for fuldkomment at tage imod Guds fuldkomne vrede.

Jesus døde på korset og tog imod Guds retfærdige vrede fuldt ud – for din og min skyld! Tre dage senere genopstod Jesus fra de døde, og beviste derved, at Han er den, Han siger, Han er:
Jesus Kristus – Guds Søn. Og at Han har magt over liv og død.

Den eneste vej til at syndere kan undgå Guds vrede og evig fortabelse, er at omvende sig fra synden.
Vend dig bort fra synd og sæt din lid til, hvad Jesus gjorde for dig på korset. Stol på Jesus!

Desværre er der mange, der tror, at “omvendelse” kun handler om ”at skift sind”. Omvendelse kommer fra det græske ord ”Metanoiya”, hvilket ordret helt rigtigt kan oversættes til netop “at skifte sind”, som betyder det samme som at ændre mening/forstand/adfærd.

Men en ægte ”bibelsk” omvendelse er meget, meget mere end dét. En ægte omvendelse er noget Gud giver dig. Det er ikke noget, vi mennesker kan gøre selv, fordi vi er ”døde i overtrædelser og synd” (Efeserne 2:1)

Når Gud giver os omvendelsen ændres ikke bare vores sind. ALT ved os ændres:  Vores ønsker ændres, vores hengivenhed ændres, vores interesser ændres, vores hjerte ændres.

En af de sikre måder at finde ud af om du har omvendt dig fra din synd, er at teste dig selv, som Apostlen Paulus opfordrer til: ”Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve” (2. Korinther 13:5).

Test om din bedrøvelse/anger/fortrydelse af dine synder er efter verdens forstand eller efter Guds vilje.

”For bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes, men bedrøvelse i verdens forstand virker død.” (2. Korinther 7:10)

Forskellen på de to er bogstaveligt talt forskellen på evigt liv og evig død.

Bedrøvelse/anger/fortrydelse af synd er i verdens forstand intet andet end at have en menneskelig dårlig samvittighed.

Og det fungerer således: Du tænker; hvad ville der ske med mig, hvis mine synder blev stillet til skue for alle mennesker? Hvad ville konsekvenserne så blive for mig? Så vi forsøger at dække over vores synder, ikke fordi vi på nogen måde sørger over dem, men fordi vi udelukkende er bange for hvad der vil ske, hvis nogen ville opdage det. 

Uanset om det er løgn, tyveri, misbrug af Guds navn, hvad vi ser på vores PC eller TV, når ingen kigger os over skulderen, så er vi i virkeligheden slet ikke kede af det. Vi forsøger at dække over det, fordi vi ikke vil tage konsekvenserne, hvis det bliver opdaget.

Og hvis vi vidste, at vi kunne slippe afsted med at begå en synd, ville vi gøre det igen…

Bedrøvelse/anger/fortrydelse af synd efter Guds vilje, opstår når vi oprigtigt sørger over vores synd, fordi vi har forstået, at vores synd bedrøver Gud og fjerner os fra hans nærvær. Og dét ønsker vi ikke at gøre imod Gud: En kærlig, tålmodig, retfærdig og god Gud, der ønsker at være sammen med os; den fineste af alle hans skabninger. ”Bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse” (2. Korinther 7:10) .

En sand omvendelse skal derfor “bære frugter”: ”Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver” (Matthæus 3:8). Dine handlinger skal med andre ord være anderledes end før. Der skal være en forandring. For du er dét Bibelen kalder “født på ny”.

Andre mennesker vil tydeligt kunne se og mærke, at “der er sket noget med dig”’. Frugten kommer som følge af en sand omvendelse.

Ingen kan kalde sig kristen, og fortsætte med at begå bevidst synd. Så har man ikke omvendt sig i bibelsk forstand. Så er man ikke kristen. Det er et fatalt selvbedrag, der fører til evig fortabelse.

Det sidste Jesus sagde på korset, inden han døde var: ”Det er fuldbragt” (Johannes 19:30).

Mange vil nok synes, at det er nogle underlige sidste ord at ytre, inden man dør. Men det er oversættelsen af Bibelens græske ord “Tetelestai”, som også var et regnskabsudtryk dengang, der kan oversættes med “fuld betalt”. Altså en kvittering. Så sagt på en anden måde: Jesus betalte din gæld fuldt ud på korset.

Det er virkelig gode nyheder.

Det betyder, at Jesus tog din og min skyld på sig. Han tog Guds retfærdige straf på sig og døde for de synder, du og jeg har begået. Din og min gæld blev betalt på korset. Du og jeg er nu skyldfri. Vi kan være i Guds nærvær – i al evighed.

Ingen menneskelige gerninger her i livet eller religiøse ritualer kan redde dig fra fortabelse. Ingen!

Kun Jesus kan!

“Jeg er vejen, sandheden og livet; INGEN kommer til Faderen uden ved mig” (Johannes 14:6).


Alt du skal gøre er at omvende dig og stole på Jesus, og på hvad han gjorde for dig på korset: Tog din skyld på sig og overvandt den evige død, ved at genopstå tre dage senere.

Flere end 500 hundrede mennesker så Jesus umiddelbart efter hans opstandelse. Der var øjenvidner (1.Korinther 15:3-8).

Øjenvidneberetningerne om opstandelsen er endda nedskrevet i andre øjenvidners levetid – disse ville således nemt kunne have råbt op og bestridt de nedskrevne beretninger.

Efter at Jesus 40 dage efter sin genopstandelse vendte tilbage til Himmelen (Kristi Himmelfartsdag) fortsatte de 12 Apostle og mange, mange andre der var kommet til tro med at forkynde evangeliet (de gode nyheder). De var endda villige til at dø for deres tro – hvilket rigtig mange af dem kom til.

Hvis Jesus ikke var genopstået, så ville Apostlene og de øvrige øjenvidner have vidst det. Mennesker vil ikke dø for noget, de ved er en løgn. At de alle var villige til at dø en frygtelig død, og ikke ville fornægte troen på Jesus Kristus, selv i øjeblikket hvor de stod foran en henrettelse, er i sig selv et fantastisk vidnesbyrd om, at de havde været vidner til Jesus’ opstandelse!

Mennesker frelses til et evigt liv sammen med Gud “af nåde alene, ved tro alene, på Jesus Kristus alene”.

Se dét er virkelig, virkelig gode nyheder!


LÆS BIBELEN
Bibelen er Guds ord. Det er gennem den, at Gud taler til os i dag. Lær Bibelen at kende. Udforsk den. Bibelen er ‘livets instruktionsbog’. Det er den vigtigste bog, der nogensinde er skrevet…