Den matematiske sandsynlighed for, at Jesus er Kristus

"Jesus Kristus døde for vore synder, blev begravet, og opstod på den tredje dag"

Sandsynlighed

I Det Gamle Testamente i Bibelen er der mange forudsigelser om en kommende Messias og frelser. Er Jesus virkelig den omtalte Messias? I så fald er Jesus Guds Søn – hvilket igen betyder, at alt hvad Bibelen fortæller om hvad Jesus sagde og gjorde er sandt.

Fokus for denne artikel er at se på sandsynligheden for, at Jesus Kristus opfylder profetierne i Det Gamle Testamente. Så vi kan begynde at forstå Bibelens autoritet og sandhed.

Så hvad er sandsynlighed? Sandsynlighed, også kendt som “odds”, er en gren af ​​matematikken, der måler sandsynligheden (chancen) for, at en given begivenhed vil indtræffe. F.eks.:

Hvad er chancen for at blive ramt af et lyn?
Hvad er chancen for at blive kørt ned af en grøn bus?
Hvad er chancen for at en givent fodboldhold bliver Danmarksmestre 8 år i træk?
Hvad er chancen for at vinde førstepræmien i Eurojackpot?
Hvad er chancen for at en meteorit lander på taget af dit hus?
Hvad er chancen for at du dør? (Den en er 1 ud af 1 = 100%, hvis du skulle være i tvivl!)

Som du kan se, er der altså altid en chance for at noget kan ske. Og det kunne ske for dig. Du kunne være den ene…

Grunden til, at profeti er en indikation af Bibelens guddommelige forfatterskab, og dermed et vidnesbyrd om troværdigheden af ​​Bibelens budskab, er den minimale sandsynlighed for opfyldelse, hvis der blot er tale om det rene gætværk.


Profetier i Bibelen

Enhver kan komme med forudsigelser. At få disse profetier opfyldt helt ud i detaljen kræver noget særligt. Faktisk, jo flere udsagn om fremtiden, og jo flere detaljer, jo mindre sandsynlig vil den præcise opfyldelse være.

For eksempel: Hvad er sandsynligheden for, at en person i dag forudsiger den nøjagtige by, hvor fødslen af ​​en fremtidig leder vil finde sted, langt ind i det 22. århundrede? Dette er ikke desto mindre, hvad profeten Mika gjorde 700 år f.Kr. Ydermere, hvad er sandsynligheden for at forudsige den præcise dødsmåde, som en ny ukendt religiøs leder ville opleve, tusind år fra nu – en dødsmåde, der i profetiøjeblikket er ukendt og forbliver ukendt i hundreder af år? Alligevel er dette, hvad David gjorde 1000 år f.Kr. Igen; hvad er sandsynligheden for at forudsige den specifikke dato for fremkomsten af ​​en eller anden stor fremtidig leder, hundreder af år i forvejen? Dette er, hvad Daniel gjorde, 530 år f.Kr.

Hvis man skulle undfange 50 specifikke profetier om en person i fremtiden, som man aldrig ville møde, hvad er så sandsynligheden for, at denne person vil opfylde alle 50 forudsigelser? Hvor meget mindre vil denne sandsynlighed være, hvis 25 af disse forudsigelser handlede om, hvad andre mennesker ville gøre ved ham, og som var fuldstændig uden for hans kontrol?

For eksempel, hvordan “arrangerer” nogen selv at blive født ind i en bestemt familie? Hvordan “arrangerer” nogen selv at blive født i en bestemt by, hvor deres forældre faktisk ikke bor? Hvordan “arrangerer” nogen selv deres egen død – og endda specifikt; nemlig ved korsfæstelse, sammen med to andre, og tilmed “arrangerer” man selv at få bødlerne til at trække lod om sit tøj (Johannes 19:23-24)? Hvordan “arrangerer” nogen selv at blive forrådt på forhånd? Hvordan “arrangerer” nogen selv at få sine bødler til at udføre den almindelige praksis med at knuse benene på kun de to andre korsfæstede på begge sider, men ikke sine egne? (Johannes 19:32-33). Hvordan står nogen op fra sin grav og viser sig for folk efter at være blevet dræbt?

Naturligvis kan det være muligt for nogen at forfalske en eller to af disse messianske profetier, men det ville være umuligt for en person selv at arrangere alle disse profetiers opfyldelse.


Metode

Videnskaben om sandsynlighed forsøger som sagt at bestemme chancen for, at en given begivenhed vil indtræffe.

En professor ved Westmont College, USA, Peter Stoner, har i sin bog “Science Speaks” beregnet sandsynligheden for, at én mand opfylder de store profetier, der er fremsat om Messias.

Estimaterne blev udarbejdet af tolv forskellige klasser på universitetet, der repræsenterede omkring 600 studerende. Eleverne vurderede omhyggeligt alle faktorerne, diskuterede hver profeti indgående og undersøgte de forskellige omstændigheder, der kunne tyde på, at nogle havde konspireret sammen for at opfylde en bestemt profeti. De gjorde deres skøn konservative nok til, at der til sidst var enstemmig enighed selv blandt de mest skeptiske elever.

Men professoren tog derefter deres skøn og gjorde dem alligevel endnu mere konservative. Han opfordrede også andre skeptikere og videnskabsmænd til at lave deres egne skøn for at se, om hans konklusioner var mere end troværdige.

Til sidst forelagde Peter Stoner sine tal til gennemgang for en komité under American Scientific Affiliation. Ved undersøgelse verificerede de, at hans beregninger var pålidelige og nøjagtige i forhold til det videnskabelige materiale, der blev præsenteret. For eksempel angående Mika 5:2, hvor det står, at Messias ville blive født i Betlehem, beregnede professoren og hans elever den gennemsnitlige befolkning i Betlehem fra Mikas tid frem til i dag. Så dividerede de det med jordens gennemsnitlige befolkning i samme tidsperiode. De konkluderede, at chancen for, at en mand blev født i netop Betlehem, var én ud af 300.000.


8 profetier

Efter kun at have undersøgt otte forskellige profetier i Bibelen om den kommende Messias, vurderede de konservativt, at chancen for, at én mand opfylder alle otte profetier, er én ud af 1017 (et 1-tal med 17 nuller):

100.000.000.000.000.000

Et hundrede millioner milliarder… (!)

For at illustrere, hvor utrolig stort tallet 1017 rent faktisk er, gav professoren denne illustration:
Hvis du markerer en af ​​ti billetter, og placerer alle billetterne i en hat, og blander dem grundigt, og derefter beder en mand med bind for øjnene om at trække en billet, er hans chance for at få den rigtige billet én ud af ti.
Antag, at vi tager 1017 mønter og spreder dem ud over hele arealet af staten Texas i USA. De vil dække hele staten to fod dybt! Marker nu en af ​​disse mønter og bland alle mønterne grundigt rundt i hele staten. Giv en mand bind for øjnene, og fortæl ham, at han kan rejse så langt, han vil, men han skal finde den ene mønt, som har det særlige mærke på sig. Hvilken chance vil han have for at finde den rigtige? Præcis den samme chance, som profeterne ville have haft for at nedskrive de otte profetier – og få dem alle til at gå i opfyldelse for et tilfældigt menneske.

Findes der mon nogen investor, der ikke ville investere i en aktie, hvis chancen for fiasko kun var én ud af 1017? Det er den slags sikre investering, vi bliver tilbudt af Gud for at tro på hans Messias; Jesus.

Ud fra disse tal konkluderer professoren, at opfyldelsen af ​​alene disse otte profetier beviser, at Gud inspirerede skrivningen af ​​profetierne i Bibelen – sandsynligheden for at det blot er en tilfældighed er én ud af 100 millioner milliarder (1017).

En anden måde at sige dét på er, at enhver person, der minimerer eller ignorerer betydningen af ​​de bibelske identificerende tegn vedrørende en kommende Messias, afviser en kendsgerning, der er bevist måske mere absolut, end nogen anden kendsgerning i verden: At Jesus er den Messias. At Jesus er Kristus.


48 profetier

Men der er selvfølgelig mange flere end otte profetier i Bibelen om en kommende Messias; Jesus. I en anden beregning brugte professoren 48 profetier, og nåede frem til det ekstremt konservative skøn, at sandsynligheden for, at 48 profetier bliver opfyldt i én person, er det utrolige tal 10157. Det er et 1-tal med 157 nuller! Hvor stort er tallet 10157 egentlig?

Professoren giver en illustration af hvor enormt dette tal er ved hjælp af elektroner. Elektroner er meget små genstande. De er mindre end atomer. Det ville tage 2,5 x 1017 af dem, lagt side om side, at lave blot en tomme. Selv hvis vi talte 250 af disse elektroner hvert minut og talte dag og nat, ville det stadig tage omkring 19 millioner år at tælle en linje af elektroner bare én tomme lang.

Lad os se nærmere på chancen for ramme én ud af 10157. Lad os antage, at vi tager dette antal elektroner, markerer én elektron og rører grundigt rundt i hele massen, og derefter binder en mand for øjnene og lader ham prøve at finde den rigtige. Hvilken chance har han for at finde den rigtige?

Bare så du kan forstå det storslåede omfang af profetierne om Jesus, så tænk her på størrelsen af tallet 10157: Der findes ikke en gang så mange elektroner i hele det kendte univers!!  

Dette er resultatet af at betragte 48 profetier. Faktisk indeholder Bibelen flere hundrede profetier om den kommende Messias. Almindeligvis antager man, at når man går ud over én chance ud af 1050, er sandsynligheden så lille, at det er umuligt at tro, at det nogensinde vil forekomme.


Bibelen er sand

Intet menneske ville kunne forfatte indholdet i den bog vi kalder Bibelen. Bibelen blev under Guddommelig inspiration skrevet af konger, generaler, hyrder, præster, af mange øjenvidner i Det Nye Testamente og mange flere, over et tidsrum på 1600 år, på 3 sprog, på 3 kontinenter, i alt 66 bøger. Den blev for det meste skrevet af forfattere, der aldrig havde mødt hinanden, som skrev om kontroversielle emner, og alligevel er alle 66 bøger enige om budskabet.

Du kan absolut sætte dit liv på spil på Bibelens ægthed, autoritet og troværdighed.  Og du kan og bør også satse din evige skæbne på det.

Som professoren, Peter Stoner konkluderer:

“Enhver, der afviser Jesus som Guds Søn, afviser en kendsgerning, der er bevist måske mere absolut, end nogen anden kendsgerning i verden.”


Spiller du lotto?

Afslutningsvis lige lidt om chancen for at vinde i Lotto (hos Danske Spil)
Hvad er sandsynligheden for at få 7 rigtige i Lotto på lørdag? Dér skal du vælge 7 tilfældige tal ud af 36.

Sandsynligheden for at vælge de 7 rigtige tal er ca. 1 ud af 8 millioner, så udsigten til at blive rig fortoner sig lidt i horisonten (1 divideret med 8.347.680 for at være nøjagtig).

Tilsvarende:
Vinderchancen i Viking Lotto (onsdage): 1 til 98.172.026. Altså næsten 1 ud af 100 millioner(!) 1 ud af 108. Det er et 1-tal med 8 nuller efter sig: 100.000.000

Så hvis du synes, at chancen for at vinde i Viking Lotto er usandsynlig lille (1 ud af 100 mio), så er chancen for at vinde i Viking Lotto altså stadig ca. 1 milliard gange større, end at de otte profetier omtalt i Peter Stoners sandsynlighedsberegning ovenfor var rent gætværk, udført af nogle profeter i fortiden, der tilfældigvis kom til at passe.

Video

Denne video handler om Peter Stoners sandsynlighedsberegning.


LÆS BIBELEN
Bibelen er Guds ord. Det er gennem den, at Gud taler til os i dag. Lær Bibelen at kende. Udforsk den. Bibelen er ‘livets instruktionsbog’. Det er den vigtigste bog, der nogensinde er skrevet…