Forfatter: Andreas

"Et menneske frelses af nåde alene, ved tro alene, på Jesus Kristus alene"

Tak for kaffe

En kristen tror på, ​​at Jesus Kristus ved sin inkarnation, liv, død, opstandelse og himmelfart handlede som vores repræsentant og stedfortræder. Han gjorde dette, for at vi i Ham kunne blive retfærdiggjort: På korset ophævede dfdfdfsd

Tak for kage

HjemmesBlsdknfsldkfnsdlfkmsdfklsldiden er under udarbejdelse